+44 7570 199298
info@biuroonlineuk.com

dzieckoUWAGA! ZMIANY W TAX CREDIT'ACH
Od 6 kwietnia 2017 nastąpiły zmiany w Child Tax Credit.
Element Child Tax Benefit nie będzie juz płacony za kolejne trzecie dziecko urodzone po 6 kwietnia 2017.
Natomiast są wyjątki od reguły takie jak:
- wielorakie poczęcie
- opieka nad dzieckiem lub dziećmi które normalnie były by pod opieka instytucji rządowej
- dziecko, które wychowujesz posiada swoje własne dziecko
- dziecko jest dzieckiem adoptowanym
- dziecko, które zostało poczęte z gwałtu
Dla Dzieci urodzonych przed 6 kwietnia 2017, zmiany nie dotyczą.
Nadal będą wypłacane elementy:
- opieki dla dzieci czyli element childcare
- element dla niepełnosprawności, dla dzieci które sie kwalifikują.